Wydanie wersji ISO/DIS 22163, dotychczas normy ISO/TS 22163:2017 oznacza, że nowe wydanie IRIS zbliża się wielkimi krokami.

https://www.iso.org/standard/79427.html

W sierpniu 2019 IMC (Iris Management Center) opublikowała Addendum 2019 do Zasad Certyfikacji IRIS. W ślad za tym, we wrześniu 2019 zmianie uległo narzędzie do auditowania i raportowania wyników auditów – zarówno wewnętrznych jak też realizowanych przez Jednostki Certyfikujące. Opublikowano warunki uzyskania SREBRNEGO poziomu oceny systemu zarządzania (dotychczas można było otrzymać jedynie podstawowy – BRĄZOWY).

Nowe zasady auditowania obowiązują od 1 września. Poziom srebrny będzie możliwy do osiągnięcia od maja 2020, pod warunkiem odpowiednio wczesnego rozpoczęcia działań przygotowawczych. Przypominamy, że istnieje obowiązek gromadzenia dowodów minimum z sześciu miesięcy przed auditem.

27 maja 2019 Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr 779/2019, rozszerzające certyfikację podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów szynowych także na pojazdy pasażerskie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 16.06.2020

dokument do pobrania