Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem branży wprowadzamy od dziś nowe szkolenie:

"Obowiązki projektantów oraz producentów pojazdów kolejowych i ich podsystemów wg Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/779. Określanie i zarządzanie listą elementów krytycznych dla bezpieczeństwa.”

W lutym 2022 komitet techniczny ISO/ TC 269 Zastosowanie Kolejowe, opublikował projekt normy ISO 22163 Zastosowania kolejowe – Kolejowy system zarządzania jakością – ISO 9001:2015 oraz szczegółowe wymagania dotyczące stosowania w branży kolejowej.

Nowa norma ma zastąpić dotychczasową specyfikację techniczną ISO/TS 22163:2017.
Link do ISO.ORG: https://www.iso.org/standard/79427.html

Jednocześnie ISO/TC 269 pracuje także nad dokumentem określającym model oceny zgodności RQMS (Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością), noszącym roboczy nr ISO/AWI TR 8931.
Link do ISO.ORG: https://www.iso.org/standard/83387.html?browse=tc

Być może oba te dokumenty zostaną wydane jeszcze przed końcem 2022 roku.

W sierpniu 2019 IMC (Iris Management Center) opublikowała Addendum 2019 do Zasad Certyfikacji IRIS. W ślad za tym, we wrześniu 2019 zmianie uległo narzędzie do auditowania i raportowania wyników auditów – zarówno wewnętrznych jak też realizowanych przez Jednostki Certyfikujące. Opublikowano warunki uzyskania SREBRNEGO poziomu oceny systemu zarządzania (dotychczas można było otrzymać jedynie podstawowy – BRĄZOWY).

Nowe zasady auditowania obowiązują od 1 września. Poziom srebrny będzie możliwy do osiągnięcia od maja 2020, pod warunkiem odpowiednio wczesnego rozpoczęcia działań przygotowawczych. Przypominamy, że istnieje obowiązek gromadzenia dowodów minimum z sześciu miesięcy przed auditem.

Wydanie wersji ISO/DIS 22163, dotychczas normy ISO/TS 22163:2017 oznacza, że nowe wydanie IRIS zbliża się wielkimi krokami.

https://www.iso.org/standard/79427.html

27 maja 2019 Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr 779/2019, rozszerzające certyfikację podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów szynowych także na pojazdy pasażerskie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 16.06.2020

dokument do pobrania