ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE OTWARTE: AUDITOR WEWNĘTRZNY WG ISO/TS 22163

ORAZ IRIS CERTIFICATION RULES 2017 Z UWZGLĘDNIENIEM ADDENDUM 2019

 

Informacje organizacyjne:

 1. Termin szkolenia: 21-22.10.2019,
 2. Miejsce szkolenia: Hotel „TOBACO” w Łodzi, ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź
 3. Zakwaterowanie: Pokoje jednoosobowe w Hotelu „TOBACO”. Rezerwacja od 20.10.2019 (po wcześniejszym potwierdzeniu przyjazdu),
 4. Wyżywienie: Śniadania i obiady wliczone w cenę szkolenia,
 5. Materiały szkoleniowe: Otrzymają Państwo na tydzień przed szkoleniem,
 6. Grupa szkoleniowa: Maksymalnie 12 osób,
 7. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 1. Planowanie auditów wewnętrznych,
 2. Zarządzanie auditorami wewnętrznymi
 3. Zarządzanie harmonogramem auditów wewnętrznych
 4. IRIS Certification Rules :2017 oraz Addendum 2019:
 • Przygotowanie organizacji do auditu wewnętrznego,
 • Metodyka auditowania wewnętrznego,
 • Ocena percepcji Klienta,
 • Ocena obowiązkowych KPI dotyczących percepcji Klienta,
 • Ocena efektywności procesów,

Dzień drugi:

 1. Raportowanie wyników wg IRIS Certification Rules:2017 oraz Addendum 2019,
 2. Warsztaty praktyczne,
 3. Egzamin pisemny

KONTAKT / INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

09.09.2019

ZMIANY W METODYCE AUDITOWANIA ISO/TS 22163:2017

W sierpniu 2019 IMC (Iris Management Center) opublikowała Addendum 2019 do Zasad Certyfikacji IRIS. W ślad za tym, we wrześniu 2019 zmianie uległo narzędzie do auditowania i raportowania wyników auditów – zarówno wewnętrznych jak też realizowanych przez Jednostki Certyfikujące. Opublikowano warunki uzyskania SREBRNEGO poziomu oceny systemu zarządzania (dotychczas można było otrzymać jedynie podstawowy – BRĄZOWY).

Nowe zasady auditowania obowiązują od 1 września. Poziom srebrny będzie możliwy do osiągnięcia od maja 2020, pod warunkiem odpowiednio wczesnego rozpoczęcia działań przygotowawczych. Przypominamy, że istnieje obowiązek gromadzenia dowodów minimum z sześciu miesięcy przed auditem.

 

27.05.2019

ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA KE, DOTYCZĄCEGO CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE POJAZDÓW SZYNOWYCH (ECM)

27 maja 2019 Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr 779/2019, rozszerzające certyfikację podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów szynowych także na pojazdy pasażerskie. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 16.06.2020.

link do ściągnięcia dokumentu.

 

27.11.2018

Gratulujemy Spółce KZN Rail jednego z pierwszych w Polsce, certyfikatu potwierdzającego zgodność z ISO 45001:2018!!!

Za Rynkiem Kolejowym:

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/firma-kzn-rail-otrzymala-certyfikat-45001-89604.html

 

10.07.2017

20 maja 2017 oficjalnie została opublikowana przez International Organization for Standardization – ISO – norma ISO/TS 22163:2017, oficjalnie zastępująca standard IRIS. Niewiele później, 1 czerwca 2017 UNIFE i IRIS Group, oficjalnie ogłosiły uruchomienie całego systemu oceny IRIS 03, składającego się z normy ISO/TS 22163:2017, Zasad Certyfikacji i Utrzymania IRIS raz Audit Tool. Szczegóły dostępne na stronie www.iris-rail.org oraz www.iso.org

Wszystkie przedsiębiorstwa, posiadające certyfikat IRIS i chcące kontynuować ciągłość Systemu Zarządzania oraz ważność certyfikatu, zobowiązane są do zakończenia przejścia (Transition) na wymagania ISO/TS 22163:2017 do połowy września 2018. Oznacza to, że biorąc pod uwagę maksymalnie 90-dniowy termin, wymagany przez IRIS na zarządzanie ewentualnymi CAR (Corrective Action Request), audity powinny zakończyć się w połowie czerwca 2018.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SZKOLEŃ, WDROŻEŃ ORAZ DOSTOSOWANIA FUNKCJONUJACYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, DO WYMAGAŃ              ISO/TS 22163:2017.

3.01.2017r.

IRIS (International Railway Industry Standard) przechodzi transformację w normę ISO TS.

Nowa norma ISO TS 22163:2017:

 • zostanie opublikowana w maju 2017 roku i zastąpi istniejący dotychczas standard IRIS rev.02.1, do września 2018 roku,
 • obejmuje wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015 i została opracowana zgodnie z HLS oraz uzupełniona o już istniejące i nowe, obowiązkowe oraz zalecane wymagania przemysłu kolejowego, w tym także nowe KPI,
 • pozostanie wspierana przez „IRIS Audit Tool”, który będzie oparty na nowym Arkuszu Oceny IRIS, w skład którego wejdzie około 870 obowiązkowych wymogów, które są pogrupowane na około 300 pytań, a także nowe wymagania KO oraz dodatkowe wymagania opcjonalne,
 • wymagać będzie oceny poziomu skuteczności ukierunkowania na klienta,
 • wprowadzi wymaganie stosowania tzw.  ‚schematów żółwia’ (turtle diagrams) i stosowania metodologii przeglądów oceny efektywności procesów (PEAR) dla niektórych obowiązkowych procesów,