W maju 2020  IMC (Iris Management Center) opublikowała IRIS Certification Conformity Assessment:2020 określający kryteria kwalifikujące do uzyskania certyfikatu IRIS. Conformity Assessment 2020 zastępuje Zasady Certyfikacji IRIS wraz z dodatkiem wydanym w 2019 roku.