W lutym 2022 komitet techniczny ISO/ TC 269 Zastosowanie Kolejowe, opublikował projekt normy ISO 22163 Zastosowania kolejowe – Kolejowy system zarządzania jakością – ISO 9001:2015 oraz szczegółowe wymagania dotyczące stosowania w branży kolejowej.

Nowa norma ma zastąpić dotychczasową specyfikację techniczną ISO/TS 22163:2017.
Link do ISO.ORG: https://www.iso.org/standard/79427.html

Jednocześnie ISO/TC 269 pracuje także nad dokumentem określającym model oceny zgodności RQMS (Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością), noszącym roboczy nr ISO/AWI TR 8931.
Link do ISO.ORG: https://www.iso.org/standard/83387.html?browse=tc

Być może oba te dokumenty zostaną wydane jeszcze przed końcem 2022 roku.