Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem branży wprowadzamy od dziś nowe szkolenie:

"Obowiązki projektantów oraz producentów pojazdów kolejowych i ich podsystemów wg Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/779. Określanie i zarządzanie listą elementów krytycznych dla bezpieczeństwa.”