Analiza krytyczności elementów kolejowych wg. CEN/TR 17696:2021

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady - czyli ECM / MMS wprowadziło dla wszystkich producentów taboru oraz elementów i podsystemów dla taboru kolejowego, obowiązek określania krytyczności - poprzez wpływ na bezpieczeństwo - projektowanych i produkowanych elementów i podsystemów. Jako ułatwienie tego procesu CENELEC przy współpracy z Europejską Agencją Kolejową opublikował w formie raportu technicznego wytyczne realizacji tego obowiązku. CEN/TR 17696:2021 określa metodyke postępowania w oparciu o narzędzia, które wcześniej zostały już zdefiniowane na potrzeby analizy RAM oraz SIL.