Analiza RAM/LCC (Reliability, Availability, Maintainability / Life Cycle Cost):

Kolejne wydanie normy EN 50126, dwuczęściowe, opublikowane zostało w 2017 roku. Projektowanie niezawodności, dostępności oraz łatwości czy też ułatwień dotyczących utrzymania stało się w ostatnich latach istotnym elementem branży przemysłowej a szczególnie branży kolejowej. Wynikowe analizy mają istotny wpływ na planowanie utrzymania oraz wprost przekładają się na dokumenty utrzymania przywołane w Unijnych Dyrektywach, m.in . Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Zakres analizy obejmuje m.in . FMECA, analizę niezawodności, analizę utrzymania prewencyjnego (planowanie przeglądów), analizę utrzymania korekcyjnego (planowanie napraw w oparciu o analizę niezawodności). Dodatkowo analiza RAM oraz LCC od 2006 roku stanowią integralny element wymagań zawartych w kolejowej normie systemu zarządzania jakością - IRIS.