AS 9100 REV. D / PN-EN 9100:2016

Międzynarodowa norma dotycząca systemu zarzadzania, specyficznego dla branży lotniczej. Oparta na wymaganiach ISO 9001, norma AS 9100 kładzie szczególny nacisk na jakość, bezpieczeństwo i technologię we wszystkich aspektach branży lotniczej jak i wzdłuż całego łańcucha dostaw. Dotyczy to każdej dziedziny bez względu na to, czy jest to lotnictwo cywilne czy wojskowe.