ISO 19443:2018

ISO 19443:2018 to międzynarodowa norma, która zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla organizacji dostarczających produkty i usługi w przemyśle jądrowym. Struktura normy opiera się - jak w przypadku innych norm systemowych - na zasadach zarządzania jakością zawartych w ISO 9001:2015, które uzupełniono o dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem jądrowym, takie jak:

kultura bezpieczeństwa (safety culture),

stopniowanie podejścia (graded approach),

elementy istotne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS).

Celem opracowania i wdrożenia wymagań normy ISO 19443:2018 jest ujednolicenie podejścia oraz wymagań – w tym prawnych - i ich zrozumienia w całym łańcuchu dostaw dla przemysłu jądrowego. Istotnym elementem tego procesu jest budowa Kultury Bezpieczeństwa.