SIL wg. EN 50657:2017, EN 50128:2011 oraz EN 50129:2019

W odniesieniu do tzw. elektrycznych, elektronicznych oraz programowalnych elementów i podsystemów kolejowych istotne jest w kolejowym łańcuchu dostaw określenie Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa, tzw. SIL (Safety Integrity Level). Wymaganie to wynika z normy EN 50126-2:2017, EN 50657:2017, EN 50128:2011 oraz EN 50129:2019, które to normy są przywoływane przez Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności a także organizację NB-Rail, działająca pod egida Europejskiej Agencji Kolejowej. Istotny jest tu fakt, że wymagania przywołanych norm określają zarówno strukturę zespołu projektowego jak też sposoby dokumentowania oraz wykazywania bezpieczeństwa funkcjonalnego elementów, stanowiących przedmiot działań. Podobnie jak analiza RAM / LCC działania dotyczące SIL są integralną częścią wymagań IRIS od 2006 roku.