Specjalizujemy się w Systemach Zarządzania Jakością oraz branżowych Systemach Zarządzania Biznesem. Szczególnie ukierunkowaliśmy naszą działalność na potrzeby Przedsiębiorstw działających w sektorze kolejowym – zarówno producentów taboru, podzespołów, komponentów, a także Przewoźników oraz Infrastruktury jak najszerzej pojmowanej.

W naszej ofercie posiadamy zarówno szkolenia zamknięte – a więc dopasowane “na miarę” do potrzeb Klienta jak też szkolenia otwarte przeznaczone dla uczestników reprezentujących różne branże oraz Przedsiębiorstwa.

Proponujemy następującą tematykę szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP:

• Zmiany w normach ISO 9001 oraz ISO 14001, znowelizowanych w 2015 roku – wprowadzenie do wymagań,
• Auditor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 19011:2012,
• Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z ISO 9001:2015,
• Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001 oraz PN-EN ISO 19011:2012
• Pełnomocnik ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001
• Analiza ryzyka wg wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 31000:2009 (PN-ISO 31000:2012),

Szkolenia z zakresu ISO/TS 22163:2017 oraz innych zagadnień branży pojazdów szynowych oraz kolejnictwa:

• Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 22163:2017,
• Budowanie, dokumentowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Biznesem zgodnego z wymaganiami ISO/TS 22163:2017,
• Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg wymagań ISO/TS 22163:2017 oraz PN-EN ISO 19011:2012,
• Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania zgodnego z ISO/TS 22163:2017,
• Project Management (Zarządzanie Projektem) wg wymagań IRIS rev. 02.1,
• Analiza FMEA i FMECA wg wymagań PN-EN 60812:2009 oraz ISO/TS 22163:2017
• Analiza RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) oraz LCC (Life Cycle Cost) wg PN-EN 50126, cz. 1, 2 i 3 oraz norm z serii PN-EN 60300-3, w powiązaniu z wymaganiami ISO/TS 22163:2017
• Zarządzanie konfiguracją wg PN-ISO 10007:2005,
• Zarządzanie wycofaniem z użycia (obsolescencją) wg PN-EN 62402:2008,
• CSM – wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka wg Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013,
• Narzędzia i techniki sterowania jakością procesu,
• Analiza ryzyka wg wymagań ISO/TS 22163:2017 oraz ISO 31000:2009 (PN-ISO 31000:2012),
• Bezpieczeństwo w kolejnictwie i SIL (Safety Integrity Level) wg PN-EN 50128:2011 oraz PN-EN 50129:2007,

Szkolenia z zastosowania Przewodników IRIS:

• KPI jako narzędzie rozwoju organizacji, wg IRIS Guideline 1:2011,
• Kontrola Pierwszej Sztuki FAI, wg IRIS Guideline 2:2012,
• Utrzymanie (Maintenance) wg IRIS Guideline 3:2013,
• Starzenie i wycofywanie wyrobu z użycia (Obsolescence) wg IRIS Guideline 5:2012,
• Walidacja i nadzór nad procesami specjalnymi wg IRIS Guideline 6:2014,
• Problem solving wg IRIS Guideline 7:2014

 

Inne tematy szkoleń – do ustalenia z Klientami 🙂