SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ISO 19443:2018:

  • zarządzanie ryzykiem
  • wymagania ISO 19443:2018
  • Auditor Wewnętrzny ISO 19443:2018

Proponujemy następującą tematykę szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP:

Wprowadzenie do wymagań

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Auditor wewnętrzny

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015

Pełnomocnik ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Analiza ryzyka wg wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 31000:2018

Szkolenia z zakresu ISO 22163:2023 (IRIS rev. 04) oraz innych zagadnień branży pojazdów szynowych oraz kolejnictwa:

Wprowadzenie do wymagań ISO 22163:2023 

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg wymagań ISO 22163:2023 oraz PN-EN ISO 19011:2018

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 22163:2023

Project Management (Zarządzanie Projektem) wg wymagań ISO 22163:2023 oraz Guideline IRIS 10

Analiza FMEA i FMECA wg wymagań AIAG/VDA, PN-EN 60812:2009 oraz ISO 22163:2023

Analiza RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) oraz LCC (Life Cycle Cost) wg PN-EN 50126:2018 oraz norm z serii PN-EN 60300-3, 

w powiązaniu z wymaganiami ISO 22163:2023

Zarządzanie konfiguracją wg Rozporządzenia Komisji (UE) 445/2018, ISO 22163:2023 oraz PN-ISO 10007:2017

Zarządzanie wycofaniem z użycia (obsolescencją) wg PN-EN 62402:2019

CSM – wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka wg Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013

ECM - System Zarządzania Utrzymaniem pojazdów szynowych oraz ich podsystemów wg Rozporządzenia Komisji (UE) nr 779/2019

Narzędzia i techniki sterowania jakością procesu

Analiza ryzyka wg wymagań ISO 22163:2023 oraz ISO 31000:2018

Bezpieczeństwo w kolejnictwie i SIL (Safety Integrity Level) wg PN-EN 50128:2011, PN-EN 50657:2017 oraz PN-EN 50129:2019

Obowiązki projektantów oraz producentów pojazdów kolejowych i ich podsystemów wg Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/779. Określanie i zarządzanie listą

elementów krytycznych dla bezpieczeństwa wg norm CENELEC

Szkolenia z zastosowania Przewodników IRIS / IRQB:

KPI jako narzędzie rozwoju organizacji, wg IRIS Guideline 1:2011

Kontrola Pierwszej Sztuki FAI, wg IRIS Guideline 2:2012

Utrzymanie (Maintenance) wg IRIS Guideline 3:2020

Starzenie i wycofywanie wyrobu z użycia (Obsolescence) wg IRIS Guideline 5:2012

Walidacja i nadzór nad procesami specjalnymi wg IRIS Guideline 6:2014

Problem solving wg. IRIS Guideline 7:2014

Szkolenia z zakresu IATF 16949:2016 oraz innych zagadnień branży motoryzacyjnej:

Szkolenie z wymagań IATF 16949:2016

Szkolenie APQP

Szkolenie FMEA

Szkolenie Plany kontroli i planowanie jakości w procesach wytwórczych

Szkolenie Auditorów wewnętrznych wg. Wymagań ISO 19011:2018 oraz IATF

Szkolenie auditorów procesu wg. Wymagań ISO 19011:2018 oraz IATF

Szkolenie auditorów produktu wg. Wymagań ISO 19011:2018 oraz IATF

Szkolenie auditorów drugiej strony ( dostawców) wg. Wymagań ISO 19011:2018 oraz IATF

Szkolenie PPAP

Szkolenie MSA oraz SPC