Informujemy, że norma "ISO 22163:2023 Zastosowania kolejowe — Kolejowy System Zarządzania Jakością – ISO 9001: 2015 oraz specyficzne wymagania do zastosowania w sektorze kolejowym" została właśnie wydana.

Szczegóły: 

https://www.iso.org/standard/79427.html  oraz

https://www.iris-rail.org/index.php?page=global&content=global_information&desc=news#6224