IATF 16949:2016

IATF 16949: 2016 stanowi dokument integrujący silną orientację na klienta, odwołanie do wymagań podstawowych – ISO 9001:2015 oraz szereg już wcześniej skonsolidowanych w postaci normy ISO/TS 16949:2009, specyficznych wymagań klientów z branży motoryzacyjnej.

ISO/TS 16949 został pierwotnie opracowany w 1999 r. przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Motoryzacji (IATF) w celu zharmonizowania funkcjonujących na świecie różnych systemów oceny i certyfikacji w łańcuchu dostaw dla sektora motoryzacyjnego. Kolejne wydania normy obejmowały ulepszenia / aktualizacje technologii w sektorze motoryzacyjnym oraz kolejne wydania bazowej normy ISO 9001.

ISO/TS 16949 (wraz ze wspierającymi publikacjami technicznymi opracowanymi przez producentów oryginalnego sprzętu [zwanych OEM] oraz krajowe stowarzyszenia branży motoryzacyjnej) wprowadził wspólny zestaw technik i metod ujednoliconego opracowywania produktów i procesów dla przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie.

W ramach przygotowań do migracji z ISO/TS 16949:2009 (wydanie trzecie) do standardu Automotive QMS, IATF 16949, zwrócono się o informacje zwrotne od jednostek certyfikujących, audytorów, dostawców i producentów OEM w celu opracowania standardu IATF 16949:2016 (wydanie pierwsze), który anuluje i zastępuje ISO / TS 16949: 2009.

(za: https://www.iatfglobaloversight.org)